عضویت

شرایط عضویت وابسته

افراد دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته های مذکور به عضویت وابسته انجمن در می آیند و بعـد از ۲ سـال پس از بررسی توسط کمیته پذیرش به عضـویت پیوستـه درخواهند آمد.

ـ مدارک مورد نیاز عضویت پیوسته و وابسته

ـ فرم عضویت تکمیل شده ـ ۲ قطعه عکس ۴*۳ ـ تصویر شناسنامه ـ تصویر کارت ملی ـ تصویر آخرین مدرک تحصیلی

ـ حق عضویت اعضای پیوسته و وابسته : مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال بابت ورودیه ـ مبلغ ۶۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق عضویت سالیانه (جمعاً ۸۰۰/۰۰۰ ریال )

ـ ارائه مدارک از قبیل ثبت اختراع، رتبه در مسابقات و جشنواره‌های علمی مرتبط با بتن، ارائه مقالات در کنفرانس‌ها و همایش‌های تخصصی مرتبط با بتن و سایر موارد مشابه

 شرایط عضویت دانشجویی

کلیه دانشجویانی که در رشته هـای عمران، معماری، معدن، شیمی، مکانیک، ژئوتکنیک، صنایع، محیط زیست و رشته ‌هـای وابسته مشغـول به تحصیل باشنـد، می‌توانند به ‌عضویت دانشجویی درآیند.

ـ مدارک مورد نیاز عضویت دانشجویی

ـ فرم عضویت تکمیل شده ـ ۲ قطعه عکس ۴*۳ ـ تصویر شناسنامه ـ تصویر کارت ملی ـ تصویر کارت دانشجویی کارشناسی ارشد معتبر

ـ حق عضویت دانشجویی : مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق عضویت سالیانه

شرایط عضویت موسسات (حقوقی)

سازمانهایی که در زمینه علمی، پژوهشی، آموزشی و تحقیقاتی با صنعت بتن فعالیت می‌کنند و دارای پروانه تحقیقاتی و توسعه (R&D) هستند و یا سوابق تجربی در زمینه بتن دارند پس از بررسی توسط کمیته پذیرش می توانند به عضویت حقوقی درآیند.

ـ مدارک مورد نیاز عضویت حقوقی

ـ فرم عضویت تکمیل شده توسط نماینده ـ ۲ قطعه عکس ۴*۳ ـ تصویر شناسنامه ـ تصویر کارت ملی ـ تصویر آخرین مدرک تحصیلی ـ سربرگ شرکت، کپی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی، کپی رتبه بندی فعالیت

ـ حق عضویت اعضای حقوقی : مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق عضویت سالیانه
شماره حساب ۳۲۸۰۶۰۲۹۹ بانک تجارت شعبه شهرآرا ـ شماره شبا ۹۷۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۲۸۰۶۰۲۹۹ IR

شماره کارت : ۳۰۵۷ ۲۰۱۶ ۸۳۷۰ ۵۸۵۹

متقاضیان میتوانند از طریق تلگرام به شماره ۹۳۹۱۴۰۵۱۵۶بنام انجمن بتن ایران و یا واتس آپ آقای بریجانی به شماره ۹۱۲۳۸۸۱۵۶۳ مدارک مورد نیاز را بصورت فایل اسکن شده ارسال نموده و یا از طریق پست  به آدرس انجمن مدارک را ارسال نمایند.